Analys av verksamhetsprocesser och anpassning inför GDPR

Kunden erbjuder kredithanteringstjänster och är verksam i hela Norden. Bravero bidrar med kompetens i kundens övergripande projekt att identifiera och implementera åtgärder inför den kommande EU-lagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation). Leveransen består i att leda arbetet med kartläggning och analys av verksamhetsprocesser och hur personuppgifter behandlas.