Stöd i expansion

Vår kund är ett försäkringsbolag som agerar i Norden och Storbritannien. I dagsläget planerar de att fortsätta sin expansion utomlands och vill därför göra en genomgång av sina processer för att stödja den planerade expansionen. Med en gemensam standardiserad process för hur nya landsetableringar ska göras, är målet är att kunna arbeta effektivare och öka kvaliteten på leveranserna.

Braveros konsulter ansvarar för att i projektet leda ekonomi- och finansavdelningens krav mot alla affärssystem. Ansvaret inbegriper också att möta de legala kraven lokalt som ställs på den ekonomiska rapporteringen i det första landet där den nyetablerade processen först lanseras.

Låter det här intressant?

Kontakta oss direkt så berättar vi mer om aktuellt case och tar gärna en diskussion kring hur vi kan hjälpa er med ett bättre och effektivare IT-stöd.

Roger Bäck
073-320 73 18
Stefan Roxberger
076-527 67 44