Kundcase Office 365/SharePoint: Förbättrad informationsdelning och samarbete med kundsidor

Bravero har tillsammans med en av våra kunder tagit fram en SharePointbaserad lösning för intern informationshantering och kommunikation kring kundens Key Accounts. Kunden hade ett behov av att tydliggöra och förbättra informationsdelning, kommunikation och incidentrapportering internt med sina Key Accounts.

Lösningen består av en kundyta för respektive Key Account som innefattar nyhetspublicering, dokumenthantering, incidenthantering, informationsdelning samt en grafisk visualisering av kund-data för den aktuella kunden.

Genom att nyttja tjänster i Azure har vi kunnat bygga en automatiserad process som möjliggör för vår kund att själv kunna skapa och hantera nya kundytor – som använder en mall för en sammanhållande och tydlig användarupplevelse.

Aviseringar kring nyheter och incidenter sker även det automatiskt med hjälp av bakomliggande tjänster. Vår kunds användare har möjlighet att följa de Key Accounts som är viktigast för just dem och får då automatiskt information och uppdateringar som är av intresse för dem.

Vi ser den här lösningen som en väldigt passande tillämpning på Office 365 plattformen. Vi har kunnat nyttja mycket av standardfunktionaliteten i SharePoint Online och med hjälp av bakomliggande tjänster i tex Azure skapat en mer automatiserad och lättförvaltad lösning.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi skulle lösa samma behov för er eller om du har andra behov eller frågor kring digitalisering av processer, kund-/extranät, intranät och samarbetslösningar.

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. Samarbetslösningen Unisight Portal är den centrala pusselbiten i konceptet Unisight, som idag också innehåller lösningar för AvtalshanteringLedningsystemsstöd, Projektportal och portal för Styrelsearbete. Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt jobb gjort. Med PowerApps och Power Automate kan vi automatisera arbetsflöden och skapa kraftfulla lösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Läs mer på: www.unisight.se.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Office365 #Ledningssystem #ProjektPortal #StyrandeDokument #Avtalshantering #SPS #PowerApps #Flow #PowerAutomate