Tenant till Tenantmigrering av Teams på g? Vi har gjort det.

Vi har på senaste tiden sett allt fler tenant-tenant migreringar i Microsoft 365 där Teams har varit en del av scopet. I takt med att organisationer etablerat Teams som centralt samarbetsverktyg, fortsätter sammanslagningar och uppdelningar av verksamheter. Migreringsverktygen för att migrera just Teams mellan tenants har nu börjat komma ikapp plattformens utveckling och man kan konstatera att de verktyg vi föredrar att migrera SharePoint Online med inte naturligt är det bästa alternativet för att migrera Teams med, även om det underliggande är samma tjänster.

Går ni i tankar om att göra en tenant-tenantmigrering av Teams eller SharePoint så kontakta oss. Vi har gjort det och vet vad som fungerar för en lyckad migrering, och har arbetat med de ledande verktygen på marknaden. Vi erbjuder också vår lösning för Teamsprovisionering så ert nyttjade av Teams blir smidigt och effektivt; där mallar, namnstandard/nomenklatur, livscykelhantering och styrningsprinciper (governance) hanteras på ett smidigt sätt. Kontakta oss så berättar vi vad vi kan göra för er!

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Provisionering #Teamsprovisionering #Hantering #Teamshantering #Governance #Teams #MicrosoftTeams #MSTeams