Genomlysning av kundens processflöde

För vår kund som utvecklar och levererar högkvalitativa skyddsprodukter till polis och försvar på global nivå, har vi genomlyst kundens hela processflöde, från kundmöte till leverans och uppföljning med mål att kunna säkerställa leverans med marknadens ökade efterfrågan.

Efter att ha skapat ett erkänt varumärke har efterfrågan stigit kraftigt för vår kund, vilket innebar helt nya utmaningar för att möta helt nya volymer i tid och till samma högkvalitativa nivå som tidigare.

Med utgångspunkt i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001, som är internationella standarder och bygger på tusentals företags framgångsrecept, vägleddes vår kund till ett effektivt arbetssätt in som var förutsättning att lyckas i den fortsatta expansionen.

Låter det här intressant?

Kontakta oss direkt så berättar vi mer om aktuellt case och tar gärna en diskussion kring hur vi kan hjälpa er med ett bättre och effektivare IT-stöd.

Roger Bäck
073-320 73 18
Stefan Roxberger
076-527 67 44