Lösning för kompetenshantering och sök i Office 365

Vi har sett ett ökat intresse under längre tid för att hantera och hitta kompetenser inom våra kunders organsationer. Under pandemin har färre träffats och det har blivit större utmaningar för kunderna att kommunicera internt om vilka som har vilka kompetenser och hur man kan hitta kollegor med en specifik kompetens. Detta är mest klart synbart hos företag med bred kompetensportfölj och många specialistkompetenser som behöver varandra i olika kundåtaganden. Det finns stöd för detta i Office 365 men vi har sett behov av ett mer strukturerat och organiserat arbetssätt kring detta ämnet.

Med de behov vi har sett hos kund har vi tagit fram en lösning för ändamålet som vi nu kör hos kunder. Istället för att via Delve hantera kompetenser och färdigheter med de utmaningar som det innebär som tex felaktiga eller kreativt formulerade kompetenser och felstavningar, erbjuder vår lösning en styrd hantering av vilka kompetenser som kan väljas. Kompetenserna som ska kunna väljas definieras av organisationen. Vi erbjuder också en sökfunktion med färdigbyggda filterfunktioner för att enkelt hitta alla kollegor med en viss kompetens, eller på ett visst kontor eller har en viss roll. Sökfunktionen är konfigurerbar i vilka fält som ska synas och har stöd för att filtrera bort specifika konton, tex servicekonton eller testkonton som inte ska synas i sökresultat. Sökresultaten har mouse-over funktion för att visa vilka kompetenser en specifik kollega har, och kan länkas direkt till Delve-profilen automatiskt.

Dessa funktioner kan enkelt integreras på intranätet och erbjuder organisationen att mycket kvalificerat stöd att både hantera kompetenser och hjälpa medarbetarna hitta kollegor med specifika kompetenser, eller vem som jobbar på vilket kontor och har en viss roll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #Office365 #O365 #Ledningssystem #ProjektPortal #StyrandeDokument #Projektstyrning #Projekt #Projektmodell #Avtalshantering #SPS #PowerApps #PowerAutomate #WayOfWorking #kompetens #kompetenshantering #competence #competencemanagement