2020 H1 summerat – vi har ett starkt ebjudande!

Vi är åter från semesterledigheten och summerar första halvåret. Det vi kan konstatera i dialogen med våra kunder från den gångna tiden 2020 är att i den prövning som vi alla har genomgått – så har de kunder som haft lejonparten av sitt digitala verksamhetsstöd i onlinetjänster klara att upprätthålla verksamheten mycket bra. Kunder som varit beroende av on-premise system och säkra anslutningar mot kontorsnätet har inte haft en lika smidig övergång till att hela eller större delen av företaget arbetat på distans.

Våra paketerade lösningar för SharePoint Online och Teams i Office/Microsoft 365 passar precis in i det behovet som uppstått extra markant under denna vår – och vi ser att de som redan satsat på dessa lösningar ser potentialen i plattformen och vill utöka dessa.

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. Vi erbjuder bland annat Intranätportal, Avtalshantering, Ledningsystem, Projektportal och portal för Styrelsearbete. Vi har också en mängd kundanpassade lösningar för specifika behov i vår portfölj.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Office365 #Ledningssystem #ProjektPortal #StyrandeDokument #Avtalshantering #SPS #PowerApps #Flow #PowerAutomate #intranät #intranet