Paketerade lösningar

Vi bygger både helt skräddarsydda kundspecifika lösningar och erbjuder våra egenutvecklade paketerade lösningar.  Exempel på våra kundspecifika lösningar kan du läsa om på sidan Kunduppdrag.

Med ett paketerat erbjudande med färdigutvecklade applikationer och tillämpningar kan vi erbjuda smarta lösningar kostnadseffektivt, samtidigt som vi accelererar tiden för införande – och kunden kan se lösningen innan beslut. Läs mer på www.unisight.se

Unisight Portal

Unisight Portal är vårt paketerade erbjudande för en intranätlösning baserad på Microsoft 365 som omfattar hela införandeprojektet. Unisight Portal är medarbetarens start på dagen och vägen in till information, kommunikation, samarbete och applikationer. Vårt erbjudande kombinerar den rika standardfunktionaliteten i SharePoint Online med våra egenutvecklade informations- och funktionsmoduler som skapar en enklare vardag för företagets medarbetare. Med de standardfunktioner som finns i SharePoint Online och våra egenutvecklade komponenter kan vi erbjuda ett standardiserat och rikt intranät som höjer engagemanget och den interna kommunikationen.

Läs mer om Unisight Portal på unisight.se

Läs mer om några av våra egenutvecklade webparts på unisight.se

Unisight Projektportal

Vår projektportal erbjuder möjlighet att få kontroll över projekten för både projektledare, PMO och andra intressenter genom att använda de bästa funktionerna i SharePoint och Teams. Vi använder komponenter från vårt ledningssystem för att kunna skapa projektstyrningsmodeller där man enkelt kan hitta projektprocesser, mallar och styrande dokument. Genom att använda SharePoints för att skapa översiktliga informationssidor och portföljvyer, och använda Teams för projektsamarbete och kommunikation får vi en helhet med verktyg som användarna är vana att använda.

Läs mer om Projektportalen på unisight.se

Unisight Ledningssystem

Ledningssystem baserat på Microsoft 365. Hanterar och visualiserar företagets processer med tillhörande dokumentation och roller. Säkerställer att informationen är uppdaterad och erbjuder företagets medarbetare ett enkelt och tydligt sätt att navigera sig fram till dokumentation som är viktig för just deras roll. Erbjuder även en sammanställning och översikt kring processer och dokumentation för ledning och andra intressenter.

Läs mer om Ledningssystemet på unisight.se

Unisight Avtalshantering

Digital avtalshantering baserad på Microsoft 365. Förenklar och effektiviserar företagets hantering och uppföljning av avtal. Funktioner och stöd för att registrera, hantera och följa upp avtal med automatiserade påminnelser för att aldrig missa uppsägning och förlängning av avtal. Ger också ett operativt stöd i att söka och hitta gällande avtal och avtalsinformation för använder på kontoret eller på fältet.

Läs mer om Avtalshantering på unisight.se

 Unisight Medarbetarsök och kompetenshantering

Vår lösning för medarbetarsök och kompetenshantering hjälper alla inom organisationen att hitta sina medarbetare eller en specifik kompetens de behöver. Att hitta medarbetare förenklas genom snabbt och smidigt kunna filtrera på tex kontor, avdelning, land eller annan information. Lösningen inkluderar också hanteringen av kompetenser för medarbetarena i ett självbetjäningsgränssnitt som är enkelt och lätt att använda.

Läs mer om lösningen här

Unisight Styrelseportal

Styrelseportalen erbjuder möjlighet att digitalisera ert styrelsearbete med funktioner och stöd för dokument- och informationsdelning samt utskick och bokningar inför styrelsemöten. En lättanvänd och säker samarbetsportal med fokus på styrelsearbete som fungerar lika bra från en iPad som från en dator.

 

Läs mer om Styrelseportalen på unisight.se

Låter det här intressant?

Kontakta oss direkt så berättar vi mer om våra paketerade lösningar och om våra kunder som använder dem idag.

Roger Bäck
073-320 73 18
Stefan Roxberger
076-527 67 44