Om Bravero

Vi är konsulter och experter på att utveckla och införa applikations- och samarbetslösningar baserade på Microsofts molntjänster Microsoft 365 och Azure samt verksamhetsutveckling inom affärssystem och ekonomiska processer. Vår kompetens är hur dessa tjänster och lösningar kan utvecklas och nyttjas för bästa verksamhetsnytta. Med vår gedigna erfarenhet inom systemutveckling, systemintegration, projektledning och förändringsledning har vi den kompetensmässiga bredden att vara en partner i den digitala arbetsplatsen – vi erbjuder både paketerade lösningar som är färdigutvecklade, och skräddarsydda kundanpassade lösningar.

Som konsulter är vi rådgivande och erbjuder ett partnerskap som är långsiktigt och ansvarstagande. Vi arbetar med ett personligt engagemang och tar ansvar för att era verksamhetsprocesser får rätt digitala stöd, idag och i morgon.

En Braverokonsult utmärker sig genom en stark kombination av kompetens, affärsmässighet och social förmåga. Förtroende är grunden för vår affär, och vi bygger det genom långsiktighet, ärlighet och återkoppling.

Att göra rätt saker och att göra saker rätt

Vårt mål är att våra kunder ska kunna få bästa möjliga långsiktiga lösning av sin investering. Det innebär att ersätta gamla föråldrade arbetssätt med nya, mer effektiva och attraktiva. Vi använder agila arbetssätt för att sätta gemensamma mål och nå snabba resultat med bestående effekt. Genom ett agilt och iterativt arbete med små repetitiva leveranser, säkerställer vi våra projektåtaganden.

Förändringledning i projekt
Förändringsledning är en framgångsfaktor i alla projekt.

Vår erfarenhet säger att det traditionellt läggs för mycket fokus på IT-leveransen i ett projekt och att förändringsarbetet som krävs i verksamhetsprocesserna ofta underskattas eller glöms bort. Bravero tar ansvar för att driva lyckad förändring i helheten genom att tillföra driv, fokus och struktur, där förändringen leds i sin helhet med strukturerad förändringsledning och projektledning/projekt.