Erbjudande

Vi är konsulter och experter på att utveckla och införa applikations- och samarbetslösningar baserade på Microsofts molntjänster Microsoft 365 och Azure samt verksamhetsutveckling inom affärssystem och ekonomiska processer. Vår kompetens är hur dessa tjänster och lösningar kan utvecklas och nyttjas för bästa verksamhetsnytta. Med vår gedigna erfarenhet inom systemutveckling, systemintegration, projektledning och förändringsledning har vi den kompetensmässiga bredden att vara en partner i den digitala arbetsplatsen – vi erbjuder både paketerade lösningar som är färdigutvecklade, och skräddarsydda kundanpassade lösningar.

Som konsulter är vi rådgivande och erbjuder ett partnerskap som är långsiktigt och ansvarstagande. Vi arbetar med ett personligt engagemang och tar ansvar för att era verksamhetsprocesser får rätt digitala stöd, idag och i morgon.

En Braverokonsult utmärker sig genom en stark kombination av kompetens, affärsmässighet och social förmåga. Förtroende är grunden för vår affär, och vi bygger det genom långsiktighet, ärlighet och återkoppling.

Den digitala arbetsplatsen

Vi arbetar med att förbättra och utveckla den digitala arbetsplatsen för våra kunder. Det gör vi genom att vara experter inom våra kompetensområden och agera rådgivande och utförande. Vi erbjuder både konsulttjänster och attraktiva paketerade lösningar inom Microsofts online- och utvecklingsplattformar Office/Microsoft 365 med fokus på produktivitetsplattformarna SharePoint och Teams. Våra lösningar bygger vi med moderna ramverk kombinerat med Braveros egna riktlinjer för strukturerade och kvalitetssäkrade leveranser. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa förankring, engagemang och utbildning hos användarna i våra leveranser för få bästa nytta av tjänsterna.

Att göra rätt saker och att göra saker rätt

Vårt mål är att våra kunder ska kunna utföra mer med samma eller mindre medel. Då frigörs resurser till vidareutveckling. Det innebär att ersätta gamla föråldrade arbetssätt med nya, mer effektiva och attraktiva. Vi använder agila arbetssätt för att sätta gemensamma mål och nå snabba resultat med bestående effekt. Genom ett agilt och iterativt arbete med små repetitiva leveranser, säkerställer vi våra projektåtaganden.

Förändringledning i projekt
Förändringsledning är en framgångsfaktor i alla projekt.

Vår erfarenhet säger att det traditionellt läggs för mycket fokus på IT-leveransen i ett projekt och att förändringsarbetet som krävs i verksamhetsprocesserna ofta underskattas eller glöms bort. Bravero tar ansvar för att driva lyckad förändring i helheten genom att tillföra driv, fokus och struktur, där förändringen leds i sin helhet med strukturerad förändringsledning och projektledning/projekt.


Konsulttjänster

Vi levererar konsulttjänster och paketerade lösningar. Här är våra vanligaste konsulttjänster vi utför i våra uppdrag.

  • Specialistkonsulting Azure och Microsoft/Office 365
  • Arkitektur och design Microsoft Onlinetjänster
  • Utbildning inom Office 365, SharePoint, Teams
  • Systemutveckling .NET
  • Frontend-utveckling (Angular, React, Typescript)
  • Projekt- och förändringsledning
  • Verksamhetsutveckling
  • Beställarstöd

Kontakta oss

Vi tar gärna en diskussion kring hur vi kan hjälpa er med ett bättre och mer effektivt IT-stöd.

Roger Bäck
073-320 73 18
Stefan Roxberger
076-527 67 44