Erbjudande

Den digitala arbetsplatsen

Vi arbetar med att utveckla den digitala arbetsplatsen för våra kunder. Vi har en gedigen erfarenhet och många kundprojekt bakom oss i hur man kan utveckla smarta och effektiva lösningar i Microsoft 365. Vi är en partner som agerar rådgivande och utförande med ansvar. Vi erbjuder både konsulttjänster och attraktiva paketerade lösningar inom Microsofts online- och utvecklingsplattformar Office/Microsoft 365 med fokus på produktivitetsplattformarna SharePoint och Teams. Våra lösningar bygger vi med moderna ramverk kombinerat med Braveros egna riktlinjer för strukturerade och kvalitetssäkrade leveranser. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa förankring, engagemang och utbildning hos användarna i våra leveranser för säkerställa bästa nytta av tjänsterna.

Våra erbjudandeområden

Paketerade lösningar för SharePoint, Teams och Office/Microsoft 365

Vi erbjuder paketerade lösningar som medför möjligheten att se lösningen innan och ger ett snabbare införande och nytta tidigare. Vi tar ansvar för leveransen och underhåller lösningen fungerar i kundens miljö över tid. Lösningarna implementeras i kundernas egna miljöer vilket ger möjlighet att göra kundspecifika anpassningar där det önskas eller behövs. Läs mer om våra paketerade lösningar på unisight.se.

Exempel:
– Intranät och portallösningar
– Avtalshantering
– Ledningssystem/QMS
– Projektportal
– Medarbetarsök och kompetenshantering

Kundspecifika applikationslösningar i Microsoft 365

Vi utvecklar och levererar också helt kundspecifika applikationslösningar. Vi har bland annat utvecklat system för projektstyrning, avvikelsehantering, inventariehantering och bokningsystem. Vårt team har stor erfarenhet av utveckla lösningar i hela Microsoft 365-plattformen och vet vilka möjligheter och utmaningar som finns med det. Vi tar ansvar för att utveckla lösningar som är enkla att underhålla och inte driver stora löpande kostnader.  Vi erbjuder support och förvaltningsåtaganden för alla våra lösningar. Läs mer om några av våra lösningar under Kunduppdrag.

Tjänster och plattformar vi huvudsakligen använder i våra lösningar:
– Microsoft 365
– SharePoint
– Teams
– Power platform
– Azure

Microsoft 365 digital arbetsplats

Vi har leverat många projekt i hur Microsoft 365 används effektivt inom en organisation. Vårt fokus är hur organisationen kan arbeta effektivare med hjälp av dessa verktyg och att hjälpa organisationen implementera dessa arbetssätt. Bland våra kundprojekt är en stor del dokumenthantering och informationsarkitektur, migrering från olika plattformar till Microsoft 365 och utbildning/vägledning/rådgivning i hur verktygen bäst ska användas för att få maximal nytta av dem. Läs mer om några av våra konsultuppdrag under Kunduppdrag.

Exempel på projekt och konsultuppdrag vi utför:

– Utveckling och implementation av struktur och riktlinjer för gemensamma effektiva arbetssätt i Microsoft 365
– Dokumenthantering med SharePoint och Teams
– Utbildning för smarta arbetssätt i Microsoft 365
– Governance av tjänsterna i Microsoft 365
– Informationshantering och informationsklassificering
– Migreringar och förändringsprojekt i Microsoft 365. Migrering från till exempel SharePoint Server, Filserver eller SharePoint Online/Teams/OneDrive i tenant-tenant migreringar.

 


Konsulttjänster

Vi levererar konsulttjänster och paketerade lösningar. Här är våra vanligaste konsulttjänster vi utför i våra uppdrag.

 • Rådgivning, arkitektur, design, systemutveckling av lösningar på plattformarna:
  – Microsoft 365
  – SharePoint Online
  – Teams
  – Azure
 • Systemutveckling .NET och Frontend
 • Dokumenthantering och effektiva arbetssätt inom Microsoft Onlinetjänster
 • Migreringar och förändringsprojekt inom Microsoft Onlinetjänster
 • Utbildning inom Microsoft 365, SharePoint, Teams
 • Projekt- och förändringsledning

 


Kontakta oss

Vi tar gärna en diskussion kring hur vi kan hjälpa er med ett bättre och mer effektivt IT-stöd.

Roger Bäck
073-320 73 18
Stefan Roxberger
076-527 67 44