Anpassat sökcenter i SharePoint Online

Vi har sett hos våra kunder att aktiviteten ökat i att söka efter information, och sökfunktionen i SharePoint är jättebra. Ibland lite för bra för man hittar massor av information. Vi har hört och sett detta ökade krav hos våra kunder och, även i spåren av pandemin när allt fler jobbar hemifrån har vi sett ett ökat behov av att själv söka efter information i företagets intranät, men att sökresultaten behöver sorteras och filtreras bättre. För att underlätta för dessa har vi under hösten och vintern hjälpt flera av våra kunder att bygga en anpassad sökresultatsida i SharePoint.

I dessa projekt har kunden själv varit med och designat sidan så att den har fått en helt egen visuell layout, möjlighet till olika sök-omfång, för att kunna söka på t.ex. hela eller delar av intranätet, bara nyheter, filer, i Teams eller mot specifikt utvalda mål inom plattformen, samt anpassade filterfunktioner för det.

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Search #SharePointSearch #Sök #Sökcenter