Avvikelse-/ärendehantering med Power Apps och Flow

Inom ramen för vårt koncept Unisight har vi byggt en lösning för en av våra kunder där vi använder funktionerna i PowerApps, Flow (numera Power Automate) och SharePoint för att hantera avvikelseärenden. Med de funktioner som finns i tex PowerApps kan vi erbjuda möjlighet att ta en bild med en mobiltelefon och ladda upp tillsammans med formulärbaserad information som genererar arbetsflöde baserat på formulärets data. Med Flow (Power Automate) kan vi sen styra ärendet till rätt personer för att vidare behandling och åtgärd. Med hjälp av SharePoint kan vi också skapa backofficegränssnitt för att arbeta med ärendena och informationen för att få en effektiv hantering och uppföljning.

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar perfekt in i Microsofts ekosystem Office 365 med SharePoint Online. Unisight Portal är den centrala pusselbiten i konceptet Unisight, som idag också innehåller lösningar för AvtalshanteringLedningsystemsstöd, Projektportal och portal för Styrelsearbete. Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt jobb gjort. Läs mer på: www.unisight.se.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Office365 #Ledningssystem #ProjektPortal #StyrandeDokument #Avtalshantering #SPS #PowerApps #Flow