Bravero bygger automatiserad provisionering av Teams

Bravero har i samarbete med en av våra kunder tagit fram en lösning för att automatisk generera upp projektspecifika samarbetsytor i Microsoft Teams. Kunden hanterar ett stort antal projekt varje år och vill effektivisera sitt arbete genom att nyttja Microsoft Teams och SharePoint i Office 365.

När ett nytt projekt läggs upp i det interna systemet för projekthantering genererar lösningen upp ett nytt Microsoft Teams Team för projektet. Projektspecifika kanaler och chatt-meddelanden skapas och anpassade flikar genereras i Teamet utifrån en given mall. Den tillhörande SharePoint-ytan anpassas också utifrån en mall för den aktuella projekttypen med dokumentbibliotek, listor, meta-data och sidor för att stödja projektets arbete.

Med ett betydande antal projekt årligen underlättar denna automatiserade process det interna administrativa arbetet mycket. Kunden får också bättre styrning och hantering kring arbetet och utbildning i Microsoft Teams och SharePoint.