Bravero får uppdrag att analysera och utveckla Pageros leveransprocess

Vi har glädjen att välkomna Pagero som ny kund till Bravero Management Consulting. Pagero erbjuder systemlösningar för att digitalisera och effektivisera sina kunders verksamhet inom processerna purchase-to-pay, order-to-cash och Transport Management.

Vårt uppdrag är att analysera och utveckla Pageros leveransprocess för att bättre möta en förändrad affärsmodell och med mål att kunna säkerställa snabbare leverans av en ny, standardiserad lösning. I steg ett ligger fokus på att identifiera åtgärder som snabbt kan implementeras till låg kostnad och med relativt hög effekt på leveransprocessen både i tydlighet, enkelhet och tidsåtgång för olika moment.