Bravero får uppdrag att genomföra avtalsanalys

Bravero Management Consulting har fått förtroendet att hjälpa ett mjukvaruföretag inom medtech att förbättra sina interna rutiner. Vi kommer att stötta i att analysera kund- och leverantörsavtal, identifiera skillnader och likheter i villkor, söka best practice och ta fram underlag för enhetliga mallar. I nästa steg handlar det om att skapa ordning och reda på rutiner, struktur och sätta upp ett digitalt stöd för avtal och avtalshantering.