Bravero vinner stor upphandling med Large Cap-bolag

Vi är jätteglada att gå segrande ur en upphandling hos ett mycket välkänt svenskt bolag som är noterat på OMX Large Cap, där vi vunnit mot stora väletablerade konsultbolag på marknaden inom samarbetsplattformen Office 365. Vi har ett starkt erbjudande, fina referenskunder och uppdrag samt erfaren och gedigen kompetens. Det tillsammans med vårt personliga bemötande och engagemang gör oss till en mycket kompetent och trevlig partner. Det uppskattar kunderna. Denna är bara en av flera viktiga affärer som vi vunnit sista tiden, där vi gång på gång vinner mot de etablerade större konsultbolagen inom vårt område.

Denna upphandling omfattar ett stort intranätprojekt, och som alltid så går vi in för ett långsiktigt partnerskap och kommer verka för en lång relation med kunden för att hjälpa dem få maximalt ut av sin Office 365-plattform över tid. Vi är oerhört glada och tacksamma att få möjligheten att få arbeta med detta svenska fina kvalitetsbolag som nu är vår kund, men valt att inte vilja presentera sig med namn ännu. Vi hoppas få återkomma med det!

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet