Digitalisering av administrativ process

För en av våra kunder har vi digitaliserat flödet av en tidigare manuell pappersbaserad process. Kunden har en process för att ansöka om att åka på konferens som ska godkännas i förväg. Ansökan ska skrivas ut på papper, sen fyllas i med en mängd information och sen slutligen undertecknas och lämnas till närmaste chef för attest. Chefen ska sedan återkoppla till den anställde om ansökan är godkänd eller ej, och först därefter kan bokning av konferens göras. Genom att använda funktioner som Forms och flöden i Power Automate tillsammans med epost-flöden i Microsoft/Office 365 har vi digitaliserat det tidigare pappersbaserade flödet helt. Formuläret fylls i genom Forms och med flöden i Power Automate kan vi samla in informationen och samla in attester från behöriga attesterare. Det går lika bra att göra detta från en PC eller MAC, som från en handhållen enhet som mobil eller läsplatta.

Detta är ett ypperligt exempel när dessa verktyg kommer väl till pass och kan effektivisera manuella administrativa flöden, oavsett om de är pappersbaserade eller inte. Genom att använda verktygen i Power Platform för att bygga formulär och flöden kan vi enkelt skapa kapabla lösningar, där kostnaden för genomförande låg mot vilken nytta det ger. Dessutom är det enkelt att testa och göra Proof of Concepts för att visa på möjligheterna och kraften i tjänsterna. Kontakta oss för att få höra mer om vad dessa tjänster kan göra för er!


Publicerad 2020-10-19 av Roger Bäck