Genomförd Microsoft Online review

Vi har precis avslutat en nulägesanalys för en kund med ca 400 anställda där vi gjort en genomlysning av hela den Microsoft baserade onlineplattformen (Microsoft 365, SharePoint, Teams, AzureAD). Genomlysningen har gjorts på båda arkitekturell nivå och teknisk konfiguration samt hur det mappar mot verksamhetens behov och krav. Bland de saker vi lagt större fokus på är säkerhet (AzureAD, kontoprovisionering, autentisering, behörigher & rättigheter) samt nyttjande av samarbetsfunktioner i Teams och SharePoint. I arbetet ingick förutom att jämföra konfiguration och arktektur mot best practices och se att plattformen nyttjas rätt – att komma med rekommendationer och förslag på åtgärder och förbättringsförslag. Analysen resulterade i en mängde mindre och lite större åtgärder för en effektivare och säkrare användning av Microsofts Onlinetjänster.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Office365 #Microsoft365 #Online #BestPractise #AzureAD