Hector Rail väljer Braveros SharePointbaserade Ledningssystem

Vi är mycket glada att Hector Rail väljer vår SharePointbaserade lösning för Ledningssystem i Office 365. För Hector Rail innebär det att styrande dokument och riktlinjer blir enkla att hitta för alla medarbetare, och underlättar för verksamheten att uppfylla de lagar och regler de lyder under som aktör på det svenska järnvägsnätet. Unisight Ledningssystem erbjuder ett intuitivt och lättförståeligt gränssnitt för samtliga medarbetare, och ett smidigt gränssnitt för administratörer som arbetar med processer och dokument. Det är smidigt och enkelt att bygga vidare på då det körs i kundens egen Office 365 tenant och kan enkelt anpassas och vidareutvecklas efter företagets specifika behov.

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar pe

rfekt in i Microsofts ekosystem Office 365 med SharePoint Online. Unisight Portal är den centrala pusselbiten i konceptet Unisight, som idag också innehåller lösningar för AvtalshanteringLedningsystemsstöd, Projektportal och portal för Styrelsearbete. Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt jobb gjort. Läs mer på: www.unisight.se.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Office365 #Ledningssystem #ProjektPortal #StyrandeDokument #Avtalshantering #SPS #PowerApps #Flow #PowerAutomate