Hitta dokument i SharePoint snabbare med färdiga dokumentfilter

För en av våra kunder har vi byggt en anpassad lösning för SharePoint Online som gör det ännu enklare och snabbare för medarbetarna att filtrera och hitta dokument. Det är ett dokumentfilter som gör att medarbetarna enkelt kan klicka på knappar för olika metadata som styr vilket dokumenturval som ska visas. Flera val av metadata kan göras samtidigt med knappar som dynamiskt filtrerar urvalet. Filtret är konfigurerbart för att kundens administratörer själva ska kunna välja vilka metadatafält som visas i filtret, samt vilka kolumner som synliggörs i dokumentlistan. Med en anpassning som denna i er SharePoint dokumenthantering så förenklas arbetet för medarbetarna och det blir tydligare och snabbare att hitta rätt information.

Det är också möjligt att sätta upp fördefinierade filtervärden för t.ex. olika målgrupper, så att medarbetarna direkt ser det som är relevant för stunden när de kommer in på en specifik sida. Detta är en av våra tillämpningar för att göra det enklare och smidigare för våra kunder att hitta den information de söker på ett effektivt och smidigt sätt. Se bilden nedan för hur det kan se ut på en SharePointsida:

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Dokumenthantering #Dokumentfilter #Dokument