Kunduppdrag – Automatiserade projektytor i SharePoint och Teams

För vår kund som är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad har vi byggt en lösning för hantering av projektytor i SharePoint och Teams. Kunden hade ett behov av att automatisera och standardisera processen för att skapa projektytor då de skapar en mycket stor mängd projektytor varje år. Kunden använder Microsoft 365-plattformen utbrett med SharePoint och Teams, och målet var att skapa en lösning för att hantera projektytor i dessa tjänster.

Vår lösning bygger på att administratörer via en egenutvecklad app enkelt kan klicka upp olika projektmallar för samarbetsytorna, som sedan används baserat på vilken typ av projekt som ska skapas. Mallarna är förpopulerade med olika konfigurationer, som t.ex. Teams med uppdragsspecifika kanaler och tabbar eller SharePoint-siter med innehållstyper, dokumentmallar, listor och andra funktioner, anpassade för just den projekttypen.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontakt

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Projekt #Projekthantering