LRF väljer Unisight Avtalshantering

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har valt vår paketerade lösning Unisight avtalshantering i Microsoft 365 / SharePoint Online. Lösningen förenklar och effektiviserar företagets hantering och uppföljning av avtal genom funktioner och stöd för att registrera, söka, hantera och följa upp avtal med automatiserade påminnelser för uppsägning och förlängning av avtal. Avtalshanteringslösningen ger kunden ökad kontroll över företagets avtal i att följa de legala krav som finns gällande avtalsdokument och förvaring av dessa.
Läs mer här: Unisight Avtalshantering

Lantbrukarnas Riksförbunds vision ”Tillsammans får vi landet att växa” ligger till grund för ställningstaganden och en mängd aktiviteter inom påverkansarbete och företagsutveckling. LRF medverkar till utvecklingen av företagare och företag inom de gröna näringarna i Sverige; företag där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Verksamheten bedrivs med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office/Microsoft 365. Suiten består av Unisight Portal för ett modernt IntranätAvtalshanteringLedningsystem, Projektportal och portal för Styrelsearbete. Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt jobb gjort. Läs mer på: www.unisight.se.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Intranät #Intranet #avtalshantering #ledningssystem #projektportal #unisight