Nygammal på Bravero: Tony Parmstig

Tony Parmstig började hos oss i februari och har haft en raketstart sen dess. För många av oss på Bravero är Tony känd sen tidigare då vi arbetat ihop i över 10 år tillsammans inom SharePoint och samarbetsplattformar i tidigare företag. Sen hans start i februari har han redan levererat ett större migreringsprojekt i SharePoint, byggt om våra webparts för sociala media och levererat ett nytt intranät till en av våra kunder.
Här kommer en kort presentation av Tony från oss:

Tony har arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete inom IT- och telekommunikation i drygt 20 år. Med erfarenheter från både ledningsgrupps- och styrelsearbete samt roller som konsult och säljstöd kan han förmedla budskap och lyssna på behov från alla delar i en organisation.

Hans styrka är förmågan att utifrån en verksamhet komma med egna förslag och idéer som passar för den specifika verksamheten, men även att kunna utveckla och implementera andras idéer. Tony kan snabbt bilda sig en uppfattning om verksamhetens behov, värdera olika alternativ och rekommendera och leda implementation av det som ger bästa effekt. Hans förmåga sträcker sig från kravarbete till implementation och etablering av förvaltning.