Paketerade lösningar

För att förenkla för våra kunder och för att de ska få mer ut av sina investeringar har vi utvecklat ett antal färdigpaketerade lösningar. Med ett paketerat erbjudande kan vi erbjuda smarta lösningar samtidigt som vi accelererar tiden för införande.

Unisight Portal

Intranätlösning baserad på Office 365. Medarbetarens dörr in till information, kommunikation, samarbete och applikationer. Paketeringen består av flertalet informations- och funktionsmoduler som skapar en enklare vardag för företagets medarbetare genom att stödja internkommunikation, samarbete, informationsinhämtning och produktivitet. Med de standardfunktioner som finns i SharePoint Online och våra egenutvecklade kompontenter kan vi erbjuda ett standardiserat och rikt intranät som höjer engagemanget och den interna kommunikationen. Läs mer på www.unisight.se

Unisight Projektportal

Vår projektportal erbjuder möjlighet att få kontroll över projekten för både projektledare, PMO och andra intressenter genom att använda de bästa funktionerna i SharePoint och Teams. Vi använder komponenter från vårat ledningssystem för att kunna skapa projektstyrningsmodeller där man enkelt kan hitta projektprocesser, mallar och styrande dokument. Genom att använda SharePoints funktioner för att skapa översiktliga informationssidor och portföljvyer, och använda Teams för projektsamarbete och kommunikation får vi en helhet som använder verktyg som användarna är vana att använda.

Unisight Ledningssystem

Ledningssystem baserat på Office 365. Hanterar och visualiserar företagets processer med tillhörande dokumentation. Säkerställer att informationen är uppdaterad och erbjuder företagets medarbetare ett enkelt och tydligt sätt att navigera sig fram till dokumentation som är viktig för just deras roll. Erbjuder även en sammanställning och översikt kring processer och dokumentation för ledning och andra intressenter.

Unisight Avtalshantering

Digital avtalshantering baserad på Office 365. Förenklar och effektiviserar företagets hantering och uppföljning av avtal. Funktioner och stöd för att registrera, hantera och följa upp avtal med automatiserade påminnelser för att aldrig missa uppsägning och förlängning av avtal. Läs mer på www.unisight.se/avtalshantering

 

  Unisight Styrelseportal

Styrelseportalen erbjuder möjlighet att digitalisera ert styrelsearbete med funktioner och stöd för dokument- och informationsdelning samt utskick och bokningar inför styrelsemöten. En lättanvänd och säker samarbetsportal med fokus på styrelsearbete som fungerar lika bra från en iPad som från en dator.

 

Låter det här intressant?

Kontakta oss direkt så berättar vi mer om våra paketerade lösningar och om våra kunder som använder dem idag.

Roger Bäck
073-320 73 18
Stefan Roxberger
076-527 67 44