Paketerade lösningar

För att förenkla för våra kunder och för att de ska få mer ut av sina investeringar har vi utvecklat ett antal färdigpaketerade lösningar. Med ett paketerat erbjudande kan vi erbjuda smarta lösningar samtidigt som vi accelererar tiden för införande.

Unisight Portal

Intranätlösning baserad på Office 365. Medarbetarens dörr in till information, kommunikation, samarbete och applikationer. Paketeringen består av flertalet informations- och funktionsmoduler som skapar en enklare vardag för företagets medarbetare genom att stödja internkommunikation, samarbete, informationsinhämtning och produktivitet. Läs mer på www.unisight.se

Unisight Ledningssystem

Ledningssystem baserat på Office 365. Hanterar och visualiserar företagets processer med tillhörande dokumentation. Säkerställer att informationen är uppdaterad och erbjuder företagets medarbetare ett enkelt och tydligt sätt att navigera sig fram till dokumentation som är viktig för just deras roll. Erbjuder även en sammanställning och översikt kring processer och dokumentation för ledning och andra intressenter.

Unisight Avtalshantering

Digital avtalshantering baserad på Office 365. Förenklar och effektiviserar företagets hantering och uppföljning av avtal. Funktioner och stöd för att registrera, hantera och följa upp avtal med automatiserade påminnelser för att aldrig missa uppsägning och förlängning av avtal. Läs mer på www.unisight.se/avtalshantering

 

GDPR – Kom igång! 2 dagars utbildningsworkshop

Utbildning för nyckelpersoner inför eller under ett GDPR-projekt. Genom att utbilda nyckelpersoner och ledning ges de bästa förutsättningarna för att bli GDPR-compliance. Vi har samlat våra erfarenheter för att erbjuda en komprimerad utbildningsinsats.

GDPR – Förstudie och GAP-analys

Paketerad förstudie och GAP-analys som inledande fas på ett GDPR-projekt. Tjänsten syftar till att på kort tid ge kunden en översikt vilket arbete de står inför för att planera, resurssätta och utföra ett GDPR-projekt på bästa sätt. Vi samarbetar med jurister som är specialister inom området för att ge de bästa förutsättningar för våra kunder.

Låter det här intressant?

Kontakta oss direkt så berättar vi mer om våra paketerade lösningar och om våra kunder som använder dem idag.

Roger Bäck
073-320 73 18
Stefan Roxberger
076-527 67 44