Projektportal med SharePoint och Teams

Vi har nyligen lanserat vår paketerade lösning Unisight Projektportal där vi integrerar Teams med SharePoint. Vi använder komponenter från vårat ledningssystem för att kunna skapa projektstyrningsmodeller där man enkelt kan hitta projektprocesser, mallar och styrande dokument. Genom att använda SharePoints funktioner för att skapa översiktliga informationssidor och portföljvyer, och använda Teams för projektsamarbete och kommunikation får vi en helhet som använder verktyg som användarna är vana att använda.

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar perfekt in i Microsofts ekosystem Office 365 med SharePoint Online. Unisight Portal är den centrala pusselbiten i konceptet Unisight, som idag också innehåller lösningar för AvtalshanteringLedningsystemsstöd, Projektportal och portal för Styrelsearbete. Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt arbete gjort. Läs mer på: www.unisight.se.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Office365 #Ledningssystem #ProjektPortal #StyrandeDokument #Avtalshantering #SPS #PowerApps #Flow #PowerAutomate