Lösning för platsbokning på kontoret i SharePoint Online

Vi har byggt en SharePointbaserad lösning för enkel platsbokning på kontoret. Vi har sett ett behov hos kunder där man behöver boka en kontorsplats, oavsett om det är generella platser i ett kontorslandskap eller specifikt utrustade platser som är begränsade i antal. Lösningen bygger på SharePoint med ett React-baserat gränssnit som erbjuder ett intuitivt och enkelt förfarande att boka plats, och en enkel administration för att administrera platserna som går att boka.

Vy över resurser som går att boka:

 

 

Vy över Mina bokningar:

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Intranät #Intranet #booking #bokaplats #react