Spara på att flytta lågutnyttjade SQL-databaser till SharePoint Online

För en av våra kunder gör vi en migrering av en applikation med SQL-databas till SharePoint Online. Det är något som vi gjort tidigare och ser att fler har behov av. Det finns fortfarande många on premise-lösningar som är i drift men inte används så mycket, eller mest används som arkiv eller historik. Detta medför kostnader för såväl licenser som hårdvara/mjukvara som ska underhållas. För dessa databaser och det data som ligger där kan SharePoint Online i många fall vara en bra ersättare, där licensen redan finns och betalas genom Microsoft/Office 365-abonnemanget.

Datat migreras från SQL till SharePoint och det blir nåbart för alla som behöver det och kan också nås via mobila enheter. Om det behövs kan det även byggas nödvändiga gränssnitt för att få ut eller läsa data baserat på vilka behov och krav som finns, både från PC/Mac eller mobila enheter.

Ser ni att ni har en liknande situation och vill diskutera vilka möjligheter ni har så kontakta oss så kan vi visa vad vi gjort och kan göra för er!

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Office365 #Microsoft365 #O365 #SQL #SQLServer