Styrande dokument i SharePoint Online

Med Microsoft Flow och SharePoints funktioner för  dokumenthantering har vi byggt en lösning för en processtyrd granskning och godkännande av styrande dokument som komplement till vårt paketerade erbjudande Unisight Ledningssystemsstöd. Funktionerna i lösningen som bygger på Office 365 och SharePoint Online är:

  • Remissflöden för fastställande av dokument
  • Godkännandeflöden med automatisk publicering av PDF
  • Aviseringar i flöden
  • Tidsstyrd publicering av dokument
  • Versionshantering av huvud- och delversioner
  • Metadata för enkel dokumenthantering
  • Möjlighet att integrera med ledningssystemsstöd

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar perfekt in i Microsofts ekosystem Office 365 med SharePoint Online. Unisight Portal är den centrala pusselbiten i konceptet Unisight, som idag också innehåller lösningar för AvtalshanteringLedningsystemsstöd och portal för Styrelsearbete. Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt jobb gjort. Läs mer på: www.unisight.se.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Office365 #Ledningssystem #StyrandeDokument #Avtalshantering