Teamsprovisionering med Power platform

Med Power platform finns det goda förutsättningar att bygga en effektiv lösning för provisionering av Teams. Vi ser att allt fler kunder har ett behov av att strukturera uppskapandeprocessen av nya teams och få ett bättre stöd för att tillämpa namnstandarder (nomenklatur) och godkännande av teams som skapas.

Det går att genomföra både med en godkännande part eller att teams skapas automatiskt via ett anpassat formulär. I denna processen är det också möjligt och lämpligt att använda sig av mallar för olika typer av teams, för att standardisera användandet av Teams inom organisationen. Power platform är en flexibel platform för ändamålet och lösningen blir lätt att vidareutveckla och bygga vidare på när nya behov uppstår.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Provisionering #Teamsprovisionering #Hantering #Teamshantering #Governance #Teams #MicrosoftTeams #MSTeams #Powerplatform #Powerapps #Powerautomate