Välkommen till Bravero Gustav!

Välkommen Gustav Lindén till oss på Bravero! Gustav börjar hos oss nu i september i rollen som SharePoint-utvecklare och kommer stärka upp vårt team med konsulter. Han besitter kompetens inom tekniker som bland annat React, TypeScript, SharePoint Framework, SharePoint administration, Graph – API och C#. Gustav blir ett välkommet tillskott till Bravero i takt med att vår affär växer och kunderna blir fler och fler. Varmt välkommen Gustav! 🙂

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Intranät #Intranet #SPFx #React #TypeScript