Vi välkomnar ATA Hill & Smith som kund!

Bravero har glädjen att välkomna ATA Hill & Smith som kund. Vi har fått förtroendet att utveckla verksamhetslösningar inom Microsofts 365 för ATA Hill & Smith för att stödja arbetsprocesserna kring kvalitet och efterlevnad. ATA arbetar för att alla på vägarna ska få en säkrare vardag och det gläder oss att kunna få stödja dem i det arbetet.

Hela ATA:s verksamhet bygger på ett gemensamt mål – att värna liv. ATA har mer än 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning. De är experter på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten, trafiksäkerhetslösningar, skydd mot fordonshot och trafiksäkerhetsutbildningar. De arbetar för att utveckla trafiksäkerhet och för att skapa tryggare miljöer.