Viva Connections väver ihop Teams med SharePoint

Viva Connections möjliggör för medarbetarna att nå och använda intranättjänster och andra SharePointbaserade samarbetsytor i Microsoft Teams. Detta medför att intranätinnehåll och annat SharePointbaserat innehåll är sökbart direkt i teamsgränssnittet, samt att de resurser som medarbetaren användaren behöver oftast, finns lätt tillgängligt. Det är möjligt att peka ut resurser som ska vara enkla och snabba att nå – och Viva Connections visar upp dina mest besökta webbplatser.

De huvudsakliga fördelarna med Viva Connections är:

  • Ge fokus åt specifika resurser som behöver nås enkelt
  • Nå intranätresurser i Teams
  • Sök efter intranätresurser i Teams
  • Dela innehåll lätt

#viva #vivaconnections #microsoftteams #teams #microsoft #microsoft365 #m365 #office365 #o365 #microsoftonline #sharepoint #sharepointonline #spo