Det är dags att planera för migrering av Stream

Det är dags att börja planera för migrering från Stream Classic till Stream på SharePoint om ni inte gjort det redan. Nedan är Microsofts tidplan för hur avvecklingen av Stream Classic ser ut. Vi har gjort en djupdykning i detta ämne då många av våra kunder använder Stream och vi är i full färd med att hjälpa flera av våra kunder att genomföra detta. Vi kan hjälpa er med denna migrering. Microsoft annonserade även nyligen att de inkluderar Clipchamp för att kunna redigera video i Microsoft 365-licenserna mot företagsmarknaden. Dessutom finns nu den nya Stream-webparten tillgänglig att använda.

Planera i god tid för att genomföra migreringen så den kan göras lugnt och ordnat. Ta kontakt med oss om ni är intresserade av att få hjälp eller stöd med en migrering av ert material i Stream.

Microsoft tidplan (https://learn.microsoft.com/sv-se/stream/streamnew/stream-classic-to-new-migration-overview#timeline):

 • 17 januari 2023 – Stream (klassisk) ändringar på uppladdningssidan för att visa alternativet att ladda upp till Stream (på SharePoint) för alla kunder. De flesta kunder har redan den här ändringen, detta gäller ändringen för kunder som valde bort via supportbegäran.
 • 15 februari 2023 – Start för nedräkningar tills inga nya videor kan laddas upp och tillbaka från Stream Classic
 • 15 maj 2023 – Inga nya videor kan laddas upp till Stream (klassisk) om inte administratören vidtar åtgärder för att fördröja ändringen.
 • 21 juli 2023 – Förbättringar av migreringsverktyget för migrering av filtrering och överblivet innehåll i verktyget. Mer information finns i uppdateringar av migreringsverktyget
 • 15 augusti 2023 – Ingen ny Stream (klassisk) webbdel kan skapas. Mer information finns i tidslinjen för webbdelens övergång
 • 15 september 2023 – Inga nya videor kan laddas upp till Stream (klassisk) för kunder.
 • 20 september 2023 – Nytt webbdels-GA för Stream. Användare kan konfigurera en video eller grupp med videor från en mapp på en SharePoint-sida med hjälp av den nya webbdelen.
 • 15 oktober 2023 – Användare kan inte längre komma åt eller använda Stream (klassisk) om inte administratören vidtar åtgärder för att fördröja ändringen. Den här ändringen kan skjutas upp till den 15 april 2024.
 • 31 januari 2024 – Inga nya Stream-livehändelser kan skapas, alla Stream-livehändelser som schemaläggs efter den 31 januari 2024 tas bort automatiskt. Mer information finns i Vanliga frågor och svar om att streama livehändelser .

Kommande

 • 15 april 2024 – Stream (klassisk) inaktiveras & automatiskt
  • Användaradministratörer & kan inte längre komma åt eller använda Stream (klassisk)
  • Allt återstående innehåll i Stream (klassisk) som inte har migrerats tas bort
 • 15 februari 2025 – Stream (klassisk) länkar och inbäddningskoder omdirigeras inte längre till de migrerade videorna i OneDrive & SharePoint

 

#microsoft #stream #streamclassic #sharepoint #m365 #microsoft365 #o365 #office365