Effektivare verksamhet med smarta lösningar i SharePoint och Teams

Under året som gått har vi byggt en mängd olika lösningar och tillämpningar på SharePoint och Teams, och ett par områden sticker ut. Intresset för att bygga applikationer och lösningar i SharePoint och Teams för projektstyrning-/hantering och projektledning har vi sett ett ökande intresse för. Detsamma gäller även för ledningsystem där SharePoint vinner mark mot etablerade aktörer på marknaden. Vi har fasat ut dyra system där nyttjandegraden är låg, mot mycket mer kostnadseffktiva lösningar i SharePoint, som dessutom är ett gränssnitt som medarbetarna är vana och bekanta vid. Inlärningskurvan blir snabbare och nyttjandegraden högre, samt att kunskap och kompetens i plattformen kan återvinnas.

För projektstyrning, portföljhantering, och projektledning bygger vi struktur, ordning och reda genom att införa något nytt som saknats eller hanterats på ett för krångligt eller för ostrukturerat sätt. Vi har byggt en stor erfarenhet inom detta område och kan erbjuda väldigt kompetenta och kvalificerade lösningar för såväl QMS / ledningssystem som projektstyrning och projekthantering. Vi ser också att dessa passar väl ihop då projektstyrning inkluderar kvalitetsarbete som normalt hanteras separat i ett QMS. Genom rätt verktyg kan man få kvalitetsuppföljning och projektstyrning i en integrerad lösning som effektiviserar verksamheten på en helt annan nivå. Vi visar gärna vad vi kan åstad komma för er inom detta område.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet #avtalshantering #ledningssystem #powerplatform #powerapps #powerautomate #projekt #projektportal