Fler migreringar av Office 365 tentants genomförda!

Vi har nyligen genomfört ännu en lyckad tenant-tenant migrering i Microsoft 365 där Teams, SharePoint, Exchange och OneDrive migrerats, och fler har vi på gång! I takt med att organisationer etablerat Teams som centralt samarbetsverktyg, fortsätter sammanslagningar och uppdelningar av verksamheter – denna gång ett förvärv av ett bolag som migreras in i nya modern. Vi har gedigen erfarenhet av hur dessa migreringar ska genomföras och vad som krävs för att göra en lyckad migrering från planering till genomförande, avslut och uppföljning.

Går ni i tankar om att göra en tenant-tenantmigrering av Teams eller SharePoint så kontakta oss. Vi har gjort det och vet vad som fungerar för en lyckad migrering, och har arbetat med de ledande verktygen på marknaden. Vi erbjuder också vår lösning för Teamsprovisionering så ert nyttjade av Teams blir strukturerat, smidigt och effektivt; där mallar, namnstandard/nomenklatur, livscykelhantering och styrningsprinciper (governance) hanteras på ett smidigt sätt.

Kontakta oss så berättar vi vad vi kan göra för er!

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Provisionering #Teamsprovisionering #Hantering #Teamshantering #Governance #Teams #MicrosoftTeams #MSTeams #Sharegate