Globalt industribolag väljer Bravero’s lösning för medarbetarsök och kompetenshantering

Vi har glädjen att berätta att ett stort svenskt bolag som är en global aktör inom säkerhet för industrier och sjöfart har vi valt vår lösning för medarbetarsök och kompetenshantering. Intresset för denna lösning har vuxit stort på sistone och den finns en gemensam nämnare hos alla de kunder som valt den: Alla medarbetare ska enkelt kunna hitta medarbetare och kompetens inom företaget samtidigt som det behövs ordning i kompetenshanteringen inom företaget. Att lätt hitta kompetens, dvs vem kan vad, inom en organisation kan vara avgörande i kritiska ögonblick. Vår lösning bygger på SharePoint och integrerar helt i ett SharePointbaserat intranät, underlättar för organisationen att ta vara på det kollektiva kompetensvärdet inom organisationen och hjälpa medarbetarna hitta rätt kompetens när de behöver det.

 

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet #avtalshantering #ledningssystem #powerplatform #powerapps #powerautomate #projekt #projektportal #medarbetarsök #sök #kompetens #kompetenssök #search #competence #competencesearch #comptencemanagement #kompetenshantering