HR-sidor och chefsportaler i Intranätet

Det senaste året har vi sett en ökad trend att vi får hjälpa fler av våra kunder med satsningar på att utveckla HR-portaler och Chefsportaler i sina intranät. Det innebär att HR-sidor med information om anställningen som normal finns i en medarbetarhandbok skapas som innehållssidor på intranätet. Det gör att upplevelsen för medarbetaran blir mer attraktiv och det är lättare att få en mer interaktiv upplevelse och väva in detta innehåll i andra sammanhang på intranätet. Informationen kan vara generaliserad för alla och/eller personifierd för mig som enskild medarbetare beroende av behovet.

På samma sätt så är vi med och utvecklar allt fler chefsportaler där alla chefer inom organisaitonen hittar information lätt om chefsskapet samt de processer och rutiner som finns, med tillhörande dokument. Vi tycker det är roligt att fler kunder fortsätta utveckla sina intranät som en strategisk plattform för intern kommunikation och samarbete.

#HR #chef #chefsportal #SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet #avtalshantering #ledningssystem #powerplatform #powerapps #powerautomate #projekt #projektportal #projektstyrning #projektstöd #projektmodell #rumsbokning #styrelseportal #projekthantering #webparts #bokningssystem #intranätportal #portal