Kundportal för Ework

Bravero har tillsammans med vår kund Ework tagit fram en SharePointbaserad lösning för intern informationshantering och kommunikation kring Eworks Key Accounts. Ework hade ett behov av att tydliggöra och förbättra informationsdelning, kommunikation och incidentrapportering internt med sina Key Accounts.

Lösningen består av en kundyta för respektive Key Account som innefattar nyhetspublicering, dokumenthantering, incidenthantering, informationsdelning samt en grafisk visualisering av kund-data för den aktuella kunden.

Genom att nyttja tjänster i Azure har vi kunnat bygga en automatiserad process som möjliggör för vår kund att själv kunna skapa och hantera nya kundytor – som använder en mall för en sammanhållande och tydlig användarupplevelse.

Aviseringar kring nyheter och incidenter sker även det automatiskt med hjälp av bakomliggande tjänster. Vår kunds användare har möjlighet att följa de Key Accounts som är viktigast för just dem och får då automatiskt information och uppdateringar som är av intresse för dem.

Vi ser den här lösningen som en väldigt passande tillämpning på Office 365 plattformen. Vi har kunnat nyttja mycket av standardfunktionaliteten i SharePoint Online och med hjälp av bakomliggande tjänster i tex Azure skapat en mer automatiserad och lättförvaltad lösning.