Migrera rätt från start så behöver du bara göra jobbet en gång

Vi har nyligen blivit involverade i flera migreringsprojekt i sen fas eller i efterhand på grund av att resultatet blivit dåligt. Det handlar om migreringar till SharePoint Online och Teams från olika källor, som tex filservrar, SharePoint Server eller någon annan tenant. Att göra en migrering av detta slag kräver kunskap om hur plattformen fungerar och erfarenhet av liknande projekt sen tidigare.

Det finns än mängd parametrar att ta hänsyn till för att genomföra en lyckad migrering av data, allt ifrån en grundlig analys av datat till utbildning i hur den nya plattformen fungerar och ska användas av medarbetarna som är berörda. Om man underskattar eller missar någon av dessa aktiviteter så resulterar det i att den fantastiska plattformen Microsft erbjuder inte fungerar som den ska, och då blir det missnöjda miner och man tycker det är en skitplattform. Tar man istället möjligheten och utbildar och gör förarbetet och migreringsarbetet rätt, får kunden ett mervärde i en lösning som är rik på funktionalitet som de kan använda för att förenkla och förbättra sina digitial stöd i arbetsdagen.

Går ni i tankar om migrering, antingen om man ska bryta isär en tenant, slå ihop en tenant eller migrera från filserver eller annan källa som SharePoint server, kontakta oss för vi har gjort detta många gånger och vet hur man genomför ett sånt projekt.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Provisionering #Teamsprovisionering #Hantering #Teamshantering #Governance #Teams #MicrosoftTeams #MSTeams #sharegate