Migrering av filserver och SharePoint Server till SharePoint Online och Teams

För vår kund som är ett stort svenskt industribolag inom Investorsfären har vi har genomfört flera stora migreringsprojekt. Företaget förvärvar företag i löpande takt med storlek 20-200 medarbetare och samtliga dessa bolag ansvarar vi för att integrera och migrera in i moderbolagets Microsoft 365-tjänster. Vi använder ShareGate för att säkertställa en lyckad migrering, då vi har erfarenhet av de flesta migreringsverktyg som finns på marknaden idag. Vi migrerar från filserver, SharePoint server, SharePoint Online, OneDrive och andra källor till SharePoint Online, Teams och OneDrive. Där ShareGate inte räcker till har vi egenutvecklade script och tillämpningar som analyserar källdatat för att få full kontroll och information om vad som ska genomföras.

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Provisionering #Teamsprovisionering #Hantering #Teamshantering #Governance #Teams #MicrosoftTeams #MSTeams #sharegate