Nya kunder och högtryck i leveranserna

Vi har gläjden att välkomna nya kunder under hösten här, bland annat inom försäkring där vi har tecknat avtal med en större aktör för att genomföra en dokumenthanteringsförstudie, en stor verksamhet inom kollektivtrafik, samt en kommun som har valt vårt SharePointbaserade ledningssystem för att få struktur på sitt kvalitetsarbete.

Vi upplever ett fortsatt stort tryck på marknaden och det som vi ser ökar mest är anpassade applikationslösningar där vi tar ett design- och systemutvecklingsansvar samt efterföljande förvaltning och vidareutveckling. Intresset för att både bygga och vidareutveckla lösningar i Office 365 är kontinuerligt ökande, parallellt med ett ökat behov av att få ordning och struktur på arbetssätten i Microsofts onlineplattformar. Vi upplever ett enomrt tryck i förfrågningar från både befintliga och nya kunder vilket vi tycker är fantastiskt kul och ger en bekräftelse på att vårt erbjudande och vår kompentens ligger helt rätt på marknaden.

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet #avtalshantering #ledningssystem #powerplatform #powerapps #powerautomate #projekt #projektportal