Nyhetsbrev 2022/3

Här kommer vårt nyhetsbrev för kvartal 3. Vi upplever ett fortsatt högt tryck och stort intresse för våra tjänster och erbjudanden och har en mycket stabil projektportfölj framåt på överskådlig framtid. Intresset för att bygga tillämpningar och applikationslösningar i Office 365 är stort och många kunder ser möjligheten med att maximera sina investeringar i plattformen.

Vi fortsätter som tidigare och fokuserar på två områden, dels egna referensfall och lösningar som vi genomfört, dels utvalda nyheter från Microsoft om vad som händer i plattformen – där vi ger vår egen bild av vad funktionerna medför eller hur de kan användas.

Nu finns Shared Channels i Teams!

Den efterlängtade funktionen Shared Channels är nu tillgänglig i Teams. En Shared Channel är en bra lösning på när en grupp människor från två olika organsationer där båda använder Office 365 behöver samarbeta.

Läs mer på:
http://www.bravero.se/nu-finns-shared-channels-i-teams/

Lösning för image mapping i SharePoint Online

Vi har inlett ett samarbete med APPS 365 LTD som tillhandahåller en riktigt kompetent lösning för image mapping i SharePoint. Med deras lösning SharePoint Image Maps kan man skapa en rik visuell och engagerande upplevelse för medarbetarna i SharePoint.

Läs mer på:
http://www.bravero.se/kompetent-losning-for-image-mapping-i-sharepoint-online/

Styr Vertical Section i mobilläge

Nu kan man styra om Vertical Section/Lodrätt avsnitt ska hamna överst på sidan eller underst när sidan visas i mobilläge, vilket underlättar lite i vissa sammanhang.

Läs mer på:
http://www.bravero.se/styr-vertical-section-i-mobillage/

Snart kan man döpa om sin SharePoint-domän, men…

Funktionen att döpa om sin SharePoint-domän finns nu i preview. Alltså man kan byta den delen som står framför ”.sharepoint.com” (abc.sharepoint.com -> xyz.sharepoint.com). Det vore en jättebra funktion, om den inte kom med en hel mängd med if’s and but’s.

Läs mer här:
http://www.bravero.se/snart-kan-man-dopa-om-sin-sharepoint-doman-men-det-finns-ett-stort-men/

Bravero växer och vi letar aktivt nya medarbetare

Vi har otroligt stor efterfrågan på våra tjänster och vi söker kontinuerligt efter nya medarbetare till vårt fantastiska team. Känner du någon i ditt nätverk som du tror skulle lockas av att arbeta med oss och vårt erbjudande och våra tjänster, så tipsa dem gärna!

Läs mer här:
http://www.bravero.se/jobba-hos-oss/

 

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet #avtalshantering #ledningssystem #powerplatform #powerapps #powerautomate #projekt #projektportal