Projekt och leveranser som vi nyligen genomfört

Vi upplever ett fortsatt stort tryck på marknaden för våra tjänster och erbjudanden. Intresset för att både utveckla och vidareutveckla lösningar i Office 365 är stort, parallellt med ett fortsatt ökat behov av att få ordning och struktur på arbetssätten i Microsofts onlineplattformar. Vi upplever ett bra tryck i förfrågningar från både befintliga och nya kunder vilket vi tycker är fantastiskt kul och ger ännu mer bekräftelse på att vårt erbjudande och vår kompentens ligger helt rätt på marknaden. Senaste tiden har vi kunna välkomna fler nya kunder som vi hoppas kunna berätta mer om inom kort. Vi har nyligen genomfört och lanserat några stora projekt:

  • Intranätprojekt för 3000 medarbetare
  • Projektstyrningsystem för bygg-/fastighetskonsultbolag
  • Förstudie Dokumenthantering för försäkringsbolag med X anställda

Utöver dessa stora leveranser har vi levererat flera av våra paketerade lösningar och anpassade lösningar till både befintliga och nya kunder, bland annat:

  • Besöksregistreringslösning byggd i Powerplattform
  • Medarbetar- och kompetenssök med kompetenshantering i Microsoft 365
  • HR-portal i SharePoint online
  • Vår paketerade Avtalshantering i SharePoint online

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet #avtalshantering #ledningssystem #powerplatform #powerapps #powerautomate #projekt #projektportal