Projektportal för Ebab

Under 2022-2023 utvecklade vi en projektportalslösning för Ebab baserat på SharePoint Online. Lösningen integrerar arbetsprocesserna i verksamheten direkt in i de digitala verktygen som projektmedlemmar i alla uppdrag som de dagligen arbetar i och har olika gränssnitt för projektens alla intressenter. Vi har haft ett nära samarbete med Ebab under projektet och gemensamt utvecklat det som nu ger Ebab möjligheten att dra full nytta av möjligheterna som Microsoft/Office 365, Teams och SharePoint Online erbjuder.

Om Ebab-koncernen

Vårt erbjudande omfattar affärs-, stads-, fastighets- och projektutveckling samt genomförande och förvaltning. Vi är en lyhörd och engagerad partner som alltid vill förbättra. Det motiverar oss som jobbar här, gör vårt företag välmående och innebär att vi rakryggat kan säga att vi bidrar till att utveckla samhället till det bättre. För oss är det ett självklart mål att alltid sträva mot hållbara slutresultat i våra projekt. Detta innefattar inte bara miljöhänsyn, utan också ekonomisk och social hållbarhet. Bland våra många återkommande kunder märks statliga fastighetsägare, allmännyttiga bostadsbolag, börsnoterade fastighetsbolag samt investerare.