Projektportal och intranät för Ovzon

Vi har lett och genomfört utveckling och implementation av vår projektportalslösning och intranät för Ovzon, samt bistått dem med mer tjänster och lösningar inom Microsoft onlineplattformar för ett effektivare samarbete inom företaget. Projektportalen hjälper Ovzon standardisera projektstyrningen och underlättar uppföljning för projektens alla intressenter. Genom intranätet kan Ovzon som är ett globalt företag enklare kommunicera internt och nå ut till samtliga medarbetare genom en gemensam kanal. Genom vårt engagemang och arbete som nu pågår kommer Ovzon kunna maximera nyttan och möjligheterna med samarbetsplattformen Office 365.

Ovzon

Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon’s SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #intranät #intranet #avtalshantering #ledningssystem #powerplatform #powerapps #powerautomate #projekt #projektportal