Schemalagd leverans av chat-meddelande i Teams

Microsoft håller på och rullar ut en funktion som gör det möjligt att schemalägga leverans av chat-meddelanden, precis som det har gått att göra med e-postmeddelanden så länge man kan minnas. Funktionen är annonserad sen över ett år tillbaka av Microsoft och ska enligt plan rullas i ut i slutet av 2022. Detta är mycket bra om man vill skriva meddelanden till sina kollegor på kvällen och inte störa dem i onödan, så de kan svara på morgonen. Schemalägg ett meddelenade genom att högerklicka på själva sändknappen och välja