Snart kan man döpa om sin SharePoint-domän, men det finns ett stort MEN…

Funktionen att döpa om sin SharePoint-domän (ourcompanyname.sharepoint.com) finns nu i preview. Alltså man kan byta den delen som står framför ”.sharepoint.com” (abc.sharepoint.com -> xyz.sharepoint.com). Det vore en jättebra funktion, om den inte kom med en hel mängd med if’s and but’s. Vi vill med detta avråda från att ge sig på detta tills det finns mer infomation eller bättre funktionalitet. Det som sker är en redirect till det nya namnet, och man kan sen inte byta tillbaka. Övningen är alltså inte reversibel. Listan av ”impacts” är lång men för att lista några av dem:

  • Any sites that have been deleted can’t be restored after the change.
  • Your SharePoint domain name can’t be changed if your organization is currently set up for Microsoft 365 Multi-Geo or was previously set up for it.
  • Restoring a site to a previous time before the domain name change isn’t possible.
  • Power Automate: Any flows deployed as solutions with managed layers that use SharePoint as a connection won’t work. Needs to be recreated.
  • Teams: Document libraries added as a tab won’t work. Needs to be removed and re-added.

Det här är helt klart något som ska tänkas igenom ordentligt innan man gör det, samt att det kräver planering och en hel del arbete.

Läs mer på denna länk