Vår lösning för avtalshantering i SharePoint är uppdaterad

Under det sensate halvåret har vi inför en del nya funktioner i vår avtalshanteringslösning för att det ska bli ännu enklare och smidigare att arbeta med och hitta sina avtal. Vi har byggt in nya filterfunktioner, arkiveringsfunktioner och en tydlgiare versionshistorik bland annat. Dessutom har vi fått ännu fler kunder som använder vår lösning och som ger oss mycket bra feedback och idéer till nya funktioner som vi kontinuerligt tillför.

Läs mer om vår lösning Avtalshantering på unisight.se

Digital avtalshantering i Office 365 förenklar och effektiviserar företagets hantering och uppföljning av avtal. I vår paketering har vi tagit fram funktioner och stöd för att registrera, hantera och följa upp avtal med automatiserade påminnelser för att aldrig missa uppsägning och förlängning av avtal.

Med ett effektivt system för avtalshantering ökar ni kostnadskontrollen och skapar bättre förutsättningar för att undvika onödiga merkostnader med avtal som glöms bort. Med vår lösning får ni god ordning på era avtal, tydlighet kring vem som har ansvar, när de löper ut, avtalsvärde, samt avisering om slutdatum och uppsägning.

Fördelen med att ha ett effektivt system för avtalshantering i Office 365 är att det passar rakt in i den befintliga plattformen, inga extra system eller licenser krävs och allt är nåbart för alla användare var de än är.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Intranät #Intranet #avtalshantering #ledningssystem #projektportal #unisight #avtal #contract #contractmanagement