Vi lanserar en ny tjänst för tjänstebevakning av Microsoft 365

Vi lanserar nu en ny tjänst för tjänstebevakning av Microsoft 365. I de flesta av våra kundengagemang har vi ett åtagande att förvalta och vidareutveckla de lösningar vi utvecklat och levererat. Detta omfattar främst våra paketerade lösningar som till exempel intranät, avtalshantering och projektstyrningssystem och olika ärendehanteringssystem. Då vi arbetar brett inom Microsoft 365-plattformen med de flesta av våra kunder har vi identifierat ett behov hos dem att arbeta mer proaktivt med förändringar i Microsoft 365 på ett mer strukturerat sätt. Vi erfar att många tycker det är utmanande att hinna med att följa alla de nyheter som händer i Microsoft 365. Det inkluderar allt från ändringar och nyheter i befintliga applikationer till helt nya som lanseras eller som avslutas. Därför erbjuder vi nu en tjänst med vår samlade expertis och erfarenhet för att kunna möta detta behov och hjälpa våra kunder bevaka och proaktivt möta de ändringar som Microsoft genomför löpande.

Vår tjänst erbjuder en aktiv bevakning av de tjänster i Microsoft 365 som är intressanta för er där vi löpande bevakar ändringar i tjänsterna i plattformen och har gemensamma återkommande möten för att gå igenom dem och gemensamt planera för hur det ska hanteras. Vi ger också direkt tillgång till våra experter i forum där vi kan diskutera hur vi ska möta de ändringar sker. Det kan innebära att utbildningsinsatser behöver göras i mindre eller större skala, eller att tekniska lösningar behöver ändras för att kunna möta ändringarna. Målet är att våra kunder ska ha ett strukturerat och planerat arbetssätt för hur man hanterar Microsoft 365 som är en del av alla medarbetares vardag.

Kontakta oss om du vill veta mer och hur vi kan hjälpa er både få bättre koll på vad som händer i er Microsoft 365-miljö samt se till att maximera er nyttjandegrad av dena kapabla plattform.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Intranät #Intranet #avtalshantering #ledningssystem #projektportal #unisight #avtal #contract #contractmanagement #integration