Vi utvecklar allt mer integrationer i intranät och SharePointtillämpningar

Vi ser en tydlig trend att fler kunder är intresserade av och vill bygga mer integration från olika system till intranätet eller andra tillämpningar baserade på SharePoint Online.

I intranätsammanhang har vi nyligen byggt en lösning där vi integrerat en aviseringsmodul som visar upp interna utbildningar som alla anställda behöver genomföra med jämna mellanrum. Integrationen hämtar data från utbildningssystemet och visar den personifierat på intranätet, där medarbetaren kan se hur många utbildningar behöver göras och hur många som har passerat deadline, samt direkta länkar för att enkelt kunna gå dem.

En annan lösning i intranätsammanhang är ett aviseringscenter där aviseringar från olika administrativa processer samlas för att kunna ge medarbetarna den infomationen när de läser intranätet. Det kan vara till exempel leverantörsfakturor som ska attesteras, kvitton som ska attesteras, godkännande av semester eller annan frånvaro, eller påminnelse om tidrapporter som ska lämnas in. Genom att samla information och aviseringar om administrativa åtgärder och visa den på intranätet och göra det enkelt för medarbetarna att agera på åtgärderna, kommer närvaron på intranätet öka samt att de administrativa processerna snabbare blir utförda pga av ökad visibilitet och enklare flöde. Ökad närvaro bidrar till att fler tar vara på organisationens interna kommunikation och känner sig delaktiga i sin arbetsplats.

Vi hjälper er gärna att se över vilka adminstrativa processer och åtgärder som vi skulle utveckla och bygga in i ert SharePointbaserade intranät.

#SharePoint #SharePointOnline #SPO #Microsoft365 #M365 #O365 #Office365 #Microsoft #Intranät #Intranet #avtalshantering #ledningssystem #projektportal #unisight #avtal #contract #contractmanagement #integration